Program

11.00–11.55 Workshop – Pracovní lékařství
MUDr. Otto Herber
Pracovní lékařství se zaměřením na oftalmologickou problematiku a na vyhlášku 101
MUDr. Otto Herber, MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
12.00–12.05 Zahájení
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., MUDr. Dana Moravčíková, MUDr. Helena Stárková, MUDr. Otto Herber
12.05–12.50 Pracovně právní problematika v ordinaci VPL
MUDr. Otto Herber, MUDr. Dana Moravčíková
Poskytování pracovnělékařských služeb, pracovnělékařské prohlídky a úskalí při posuzování zdravotní způsobilosti k práci
MUDr. Otto Herber, Mgr. Jakub Uher
12.55–14.25 Kardiologie
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, MUDr. Dana Moravčíková
Interaktivní EKG kurz, aneb co by každý praktik měl poznat na EKG
MUDr. Jan Přeček, Ph.D.
Léčba arteriální hypertenze ve stáří
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Moderní antikoagulační léčba nejen u fibrilace síní
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Úloha praktického lékaře v komplexním managementu pacienta se srdečním selháním
MUDr. Marie Lazárová
14.30–15.00 Management pacienta po AKS
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
Léčba dyslipidémie z pohledu praktického lékaře
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
Sekundární prevence po AKS
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
15.00–15.15 Přestávka na kávu
15.15–16.00 Sarkoidóza
MUDr. Dana Moravčíková
Sarkoidóza – nemoc mnoha tváří 
MUDr. Martina Žurková, Ph.D.
Kostní a kloubní manifestace sarkoidózy
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
16.00–17.40 Novinky pro praktické lékaře
MUDr. Helena Stárková, MUDr. Dana Moravčíková
Zánětlivá bolest zad jako časný příznak spondyloartritid? (Přednáška je sponzorovaná společností Novartis)
MUDr. Eva Lokočová
Management pacienta s psoriázou (Přednáška je sponzorovaná společností Novartis)
as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Preventivní prohlídky u praktického lékaře pro dospělé – klinická praxe vs. evidence based medicine
MUDr. Vladimír Marek
Co nového ve specializační přípravě?
MUDr. Josef Štolfa
Kontroverze léčby dny a hyperurikemie
MUDr. Martin Žůrek
Nové možnosti laboratorních metod s ohledem na kardiovaskulární problematiku v ordinaci VPL
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
Senior asistent – efektivní pomoc v primární péči
Mgr. Hana Vlhová
07.00–07.45 Workshop
MUDr. Igor Karen
Glykemický profil, vyhodnocení a cílové hodnoty u diabetiků
MUDr. Igor Karen
08.00–08.30 EKG
MUDr. Dana Moravčíková
EKG – praktický test
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
08.30–09.30 E-neschopenka
MUDr. Petr Šonka, MUDr. Dana Moravčíková
E-neschopenka, jak to vypadá v současnosti
MUDr. Petr Šonka, Ing. Alena Šmotková, MUDr. Radmila Pastorková, prim. MUDr. Petr Machek
09.30–09.45 Přestávka na kávu
09.45–10.30 Hypertenze
MUDr. Dana Moravčíková
Nový pohled na včasnou terapii hypertenze a dyslipidémie ve vztahu k cévnímu věku
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Na výběru antihypertenziva záleží 
MUDr. Petra Vysočanová
10.35–11.30 Varia I
MUDr. Dana Moravčíková
Dif. dg hyperkalemie v ordinaci VPL
MUDr. Jiří Orság
Nové poznatky v léčbě a profylaxi dny
MUDr. Michal Řehula, MBA
11.30–12.30 Polední přestávka
12.30–13.30 Podiatrie
MUDr. Helena Stárková, MUDr. Dana Moravčíková
Syndrom diabetické nohy se zaměřením na problematiku podiatrické péče v ČR
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Preventivní a léčebné programy pro pacienty s rizikem nebo rozvinutým syndromem diabetické nohy
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MUDr. Robert Bém, PhD, MHA
Pohled ambulantního diabetologa na problematiku syndromu diabetické nohy
MUDr. Marcela Szabó
13.35–14.20 Pneumologie
MUDr. Dana Moravčíková
Plicní onemocnění asociované s vapováním (VALI) – nová hrozba pro kuřáky elektronických cigaret?
MUDr. Stanislav Losse
Poruchy dýchání ve spánku, nejen syndrom obstrukční spánkové apnoe
MUDr. Samuel Genzor
14.25–15.25 Varia II
MUDr. Dana Moravčíková, MUDr. Helena Stárková
Současné možnosti a limity asistované reprodukce
MUDr. Tomáš Bagócsi
Otoskopie
MUDr. Martin Hyravý
Pooperační delirium u geriatrických pacientů
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
15.30–16.30 Workshop – Podiatrie
Ukázka klinického vyšetření a ošetření pacienta s rizikem syndromu diabetické nohy
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Zásady preventivního obouvání u nemocných v riziku syndromu diabetické nohy
MUDr. Miroslav Koliba, MBA
Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy – praktické ukázky
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.